Kdo jsme?

Royal Rangersv ČR z.s. je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku.

49. Přední hlídka Praha 9 je místní organizací pro děti, která se snaží o rozvoj dítěte
ve 4 hlavních oblastech života - fyzické, duševní, duchovní a sociální.

   

Program je přizpůsoben věku a realizován podle individuálních potřeb a schopností dítěte. Je rozčleněn na čtyři hlavní témata:
život v přírodě – děti učíme tábořit, poznávat přírodu a chránit ji, pracovat s nářadím, s lanem a zacházet s ohněm,
zdraví – děti seznamujeme se základy bezpečnosti při sportu a pobytu přírodě, učíme je poskytovat první pomoc, klademe důraz na zdravý život bez závislostí,
vztahy – děti vedeme k úctě k člověku, autoritám, k pomoci slabším, k odpovědnosti a přátelství, ke spolupráci v týmu,
křesťanství – rozvíjíme vztah dětí k Bohu.

Dále pořádáme s našimi Americkými přáteli anglický klub, či víkendy a tábory s angličtinou, více zde.S podporou
Novinky

Nastavte si odběr novinek e-mailem.