Royal Rangers

49. přední hlídka Praha 9

Kdo jsme?

Kdo jsme?

Royal Rangersv ČR z.s. je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku.

49. Přední hlídka Praha 9 je místní organizací pro děti, která se snaží o rozvoj dítěte ve 4 hlavních oblastech života - fyzické, duševní, duchovní a sociální.


Program je přizpůsoben věku a realizován podle individuálních potřeb a schopností dítěte. Je rozčleněn na čtyři hlavní témata:


Život v přírodě
Děti učíme tábořit, poznávat přírodu a chránit ji, pracovat s nářadím, s lanem a zacházet s ohněm.
Zdraví
Děti seznamujeme se základy bezpečnosti při sportu a pobytu přírodě, učíme je poskytovat první pomoc, klademe důraz na zdravý život bez závislostí.
Vztahy
Děti vedeme k úctě k člověku, autoritám, k pomoci slabším, k odpovědnosti a přátelství, ke spolupráci v týmu.
Křesťanství
Rozvíjíme vztah dětí k Bohu.

S podporou